İÇKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIRİÇKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR
Hz.Muhammed sav - Hadis-i Şerif 
http://hadiskosku.blogspot.com/2013/05/icki-yasag-ile-ilgili-hadis-i-serifler.html

1- "Sarhoşluk veren her şey haramdır." (Buhari, Müslim) 

2- "Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır."
(Ebu Davud, No: 3681, Tirmizi, No: 
1865) 

3- "İçki kötülüklerin anasıdır." Diğer bir rivayete göre de, "İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır.

(Hz. Osman (r.a)'dan nakledilmiş. Sünen-i Nesai eşribe, 44.) 

4- "Ümmetimden bir taife olur ki; alkollü içki içerler ve içkinin namını tebdil edip, istedikleri bir ismi ona takarlar."
(Ebu 
Davud, Nesai, eşribe, 41.) 

5- "Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis marazdır (hastalık vericidird)."
( Müslim, Ebu Davud, Tirmizi.) 

6- "Üç grup Cennet'e giremez: 1) Minnet edici (başa kakıcı), 2) Anne, babasına isyankâr olan, 3) İçkiye müdavim olan 

(devam eden)." (Nesâi, zekat, 69.) 

7- "Cenab-ı Hak, şaraba, içene, dağıtana, satana, alana, saklamasını isteyene, yüklenip götürene, satıp parasını yiyene lânet ediyor." (İbn-i Ömer (r.a.)'dan naklen Ebu Davud ve Tirmizi'de) 

8- "Sarhoşluk veren şeyler on yönden lanet edilmiştir. Bizzat sarhoşluk veren şeye, hammaddesini ezen veya sıkana, ezip 

sıktırana, satıcısına, satın alana, nakliyesi ile uğraşana, kendisine götürülen kimseye, bütün bu işlerden elde edilen kazancı yiyene, 

içene, içilmek üzere ikram edene." (S. İbn-i Mace, Eşribe/6, Hadis No: 3380) 

9- "İçkiden kaçınınız. ALLAH'a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır."
(Hz. Osman 
(r.a.)'dan nakledilmiş. Nesai, Eşribe, 44.) 

10- "Alkollü içkiler yasaklandığına dair vahiy geldiğinde, Rasûlullah (s.a.s.) pazara çıktı ve bunun alışverişinin de yasaklandığını bildirdi." (İbn-i Mâce, Eşribe, 7.)

İÇKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR
https://www.derszamani.net/icki-tum-kotuluklerin-anasidir-hadisi-ile-ilgili-kompozisyon.html

Toplumsal düzenin korunması ve sağlanması için insanların hayatında bir takım düzenlemeler yapmak gerekir. Bu düzenlemeler de insanların ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden yapılır. Nitekim de öyledir. İnsanların temel ihtiyacı beslenme, barınma ve korunmadır

 

 

İslam’da haram kılınan şeylere baktığımızda ya insana doğrudan ya da insan aracılığıyla topluma doğrudan zararı olan şeyler olduğu görülür. Ayrıca temel ihtiyaçların ya kendisinden bir parça ya da dolaylı olarak etkiledikleri arasındadır

 

 

Alkollü içecekler insanların tükettiği içeceklerdir. Fakat dinen haramdır. İslam dini alkollü içeceklerin içilmesini ya da herhangi bir amaçla –hayati sağlık durumları haricinde- kullanılmasını men etmiştir.

Alkollü içecekler insanların akli melekelerinin kaybolmasına, arızalanmasına neden olur. Aklını geçici olsa da kaybeden birisi başta sağlığına zarar verir. Kulluk görevini yapamaz. Çünkü bir insanın kulluk görevlerini yerine getirmesi için akli dengesinin yerinde olması gerekir. Bu nedenle ibadet mükellefiyeti akıl baliğ olunca başlar.

İçki bu anlamda her şeyin başı olan ve başta olan aklı, baştan götürdüğü için bütün kötülüklerin başı ya da anası olarak bilinir. Bu şekilde bir hadis de mevcuttur. Peygamber (a.s.) içki tüketimini bu şekilde tasrih ve teşbih etmiştir.

Bu nedenlerle içki bütün kötülüklerin ana kaynağı olarak tasvir edilmiştir. Akılsız, sağlıksız bir insan faydasız biri olur. Ailesini ve işini kaybeden biri itibarsız olur.Trafik kazalarının ve cinayetlerin sebeplerinden biride alkoldür İnsanların hayatlarını kaybetmesine neden olur Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol